2000 år gammelt fotografi?

Det er sannsynligvis få historiske gjenstander som har gjennomgått så omfattende vitenskapelige undersøkelser som likkledet i Torino. Årsaken er selvfølgelig bildet av en korsfestet mann som er avsatt på kledet, og ikke minst påstanden om at dette er Jesus, og mer kontroversielt, at bildet er avsatt på kledet i oppstandelsesøyeblikket.

Ingen seriøse historikere vil benekte at Jesus har levd, og at han ble henrettet på et kors av romerne. Både Bibelen og andre historiske skrifter bekrefter dette. Likkledet behøver dermed ikke å være så kontroversielt i seg selv, men er selvsagt desto mer sensasjonelt dersom det faktisk skulle være Jesus det er bilde av. Kledet har uansett hatt stor religiøs betydning opp gjennom historien, og det er ikke tvil om at denne har blitt styrket etter at nyere forskning i stor grad indikerer at det er ekte. Dette gjelder både forskning som har hatt fokus på kledet som fysisk objekt, og forskning med fokus på hva bildet i seg selv kan fortelle (lenken åpner PDF). Funnene som er gjort innenfor de to feltene støtter hverandre gjensidig.

Bilde: Wikimedia Commons

Det mest utfordrende spørsmålet både for forskerne og andre er hvordan bildet har blitt til og hva det i tilfelle kan fortelle oss. Vatikanets avis L’Osservatore Romano mener ifølge Aftenposten at forskningen implisitt sier at avtrykket ble skapt ved et mirakel, og at det skjedde ved Jesu oppstandelse.

Kan ikke være maling
Rent vitenskapelig kan man ikke si noe sikkert om hvordan bildet har blitt til, annet enn at det umulig kan ha blitt malt. Bildeavtrykket er i seg selv 2-6 tusendels millimeter tykt og befinner seg på overflaten av fibrene, mens fiberkjernene er blanke. Så tynt kan ingen male, for all maling vil trekke gjennom fibrene, sier professor Atle Ottesen Søvik som har gjort en kritisk vurdering av forskningen på kledet. Han viser i en artikkel på forskning.no til at det står veldig mye feil på nettet og i populærkulturen om kledet. Her et det nødvendig å poengtere at både gammelt og nytt ligger like lett tilgjengelig på nettet, og at mye av forskningen som antyder at kledet er ekte har blitt gjort de senere år. Det er dermed viktig å se på dateringen av stoffet man finner om dette på nettet.

Naturlige kjemiske prosesser?
Ottesen Søvik sier i samme artikkel at den mest relevante hypotesen etter hans syn for hvordan avtrykket har blitt til erat den døde kroppen har dannet gasser som har reagert med stoffet. Det særegne med avtrykket er at det finnes også der kledet ikke har vært i kontakt med kroppen. Samtidig mener noen at avtrykksprosessen ikke har påvirket kledet på avstander over 4 cm, og at dette er grunnen til at det ikke finnes avtrykk av kroppssidene, men bare av for- og bakside. Men hvis det er tilfelle er det kanskje ikke spesiell grunn til å holde på gasshypotesen. En skulle tro at en gass vill bre seg utover uavhengig av avstand innenfor kledet, og at den samtidig da ville gi et bilde med mindre klare konturer.

En artikkel på bbc.com kommenterer både gasshypotesen og andre hypoteser knyttet til naturlige kjemiske prosesser, men mener at ingen av disse gir gode nok svar.

Fotografi?
Artikkelen på bbc.com tar også tak i spørsmålet om det kan være et fotografi, da forstått som skapt gjennom en prosess slik vi kjenner fra fotokjemien slik den ble tatt i bruk på første halvdel av 1800-tallet. Men denne tanken avvises, mye av praktiske og historiske grunner, selv om kilder kan fortelle at noen allerede på 700-tallet kjente til at lys kunne få sølvsalter til å omdannes til svarte sølvpartikler. Men hvordan fikk man i tilfelle bildet til å forbli på kledet når sølvet ble fjernet? Nå viser nyere forskning at kledet kan dateres helt tilbake til Jesu tid og dermed faller også hypotesen om at dette er et fotografi slik vi kjenner fotokunsten fra nyere historie. Vi har ingen kilder som antyder at man hadde kjennskap til slike fotografiske prosesser i det første århundre.

Dermed gjenstår forklaringer som knyttes til en eller annen form for energiutløsning, da ut fra selve kroppen som lå i kledet. Hovedsakelig tenker tilhengere av en slik løsning at dette var noe som skjedde i forbindelse med Jesu oppstandelse. Siden dette i tilfelle var en engangshendelse er det selvsagt umulig for vitenskapen å bevise eller motbevise slike hypoteser. Selve det fysiske bildeavtrykket kan åpenbart ikke defineres ved hjelp av kjente materielle eller kjemiske størrelser, og tilblivelsen ser ut til å måtte forklares gjennom konkurrerende hypoteser, enten de er rent materielle eller også tillater guddommelig inngripen.

Lysglimt?
Den italienske kjemikeren Giulio Fanti ved universitetet i Padova har foreslått at bildet har blitt brent inn i kledet gjennom en energiutløsning i form av en type lys eller stråling, og gir en vitenskapelig framstilling av dette i sin bok The Schroud of Turin. Etter hans mening viser forsøksresultater at dette er den beste forklaringen, men han innrømmer at den vitenskapelig sett har den svakhet at man mangler en plausibel forklaring på hva slags fenomen som kan utløse en ladning på 300.000 volt i et gravkammer.

Skulle forklaringen til Fanti og hans medforskere være den riktige, kan vi definere bildet på kledet som et fotografi, dvs. noe som er tegnet med lys. I så fall er det snakk om verdens eldste fotografi, og mest sannsynlig er det da Jesus selv fotografiet viser.

I følge en PDF (lenke åpner PDF) som finnes på www.shroud.com sier Fanti:
«I see the body image on the Shroud as the photo of Jesus Christ’s Resurrection and this image assures me that there is another life after this one. This is the reason why I am pushed to change my objectives of my life.»

Hovedbildet hentet fra Wikimedia Commons.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: